Od roku 2000 dodávame lieky, patentované inovatívne zdravotnícke pomôcky
a výživové doplnky najvyššej kvality od renomovaných výrobcov.
Trvale vzdelávame odbornú i laickú verejnosť.

S&D Pharma. Viac pre vaše zdravie.