HNAČKA

Infekčná hnačka patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim črevným ochoreniam. Väčšina akútnych infekčných hnačiek v Európe je zapríčinená vírusovou infekciou. Hoci základom liečby tohto ochorenia by mala byť jednoznačne hydratácia (príp. rehydratácia), v praxi sa často uplatňuje aj tzv. farmakologická liečba, od ktorej pacient očakáva najmä skrátenie trvania a zmiernenie prejavov ochorenia. V tomto kontexte sa v manažmente akútnej hnačky sa uplatňujú lieky s obsahom Saccharomyces boulardii HANSEN CBS 5926.

logo
nekadex

Nekadex®

portfolio-produktov

HNAČKA

HNAČKA

HNAČKA

portfolio-produktov

HNAČKA

HNAČKA

HNAČKA